Git'te yok sayılan dosyaları kaldır

Teslim edilen yok sayılan dosyaları kaldırmak için kullanılacak bir komut

Git'ten yoksayılan dosyaları kaldırma

Git'te zaten teslim edilmiş dosyaların veya dizinlerin kaldırılması gereken bir durumdaysanız, tam olarak bunu yapan tek bir komut vardır. Bu komut, verilerin silinmesini önler, silme işlemini gerçekleştirir ve daha sonra aynı verileri tekrar ekler.

# In this example, the 'bin'-directory
# gets removed from git. Note that this
# operation doesn't remove the file 
# itself, only its reference in git.

git rm -r --cached bin

# Same command, for the file 'log.ts'.

git rm -r --cached log.ts

Zaten teslim edilmiş veriler için de çalışır

Bu komut ayrıca, veriler gitignore dosyasında tanımlanmadan önce eklenmişse, belirli dosyayı veya dizini git ağacından kaldırır. Tabii ki, gerçek dosya veya dizin silinmez, yalnızca git'deki referansı silinir.