Android Studio באובונטו עם NVM

כיצד להגדיר נכון את NVM באובונטו לעבודה עם Android Studio

השתמש ב- Android Studio עם NVM באובונטו

זה כנראה הפוסט הקצר ביותר שכתבתי, אבל בכל זאת אני חושב שזה עשוי לעזור לך. אם אתה מגדיר את Android Studio לפיתוח React Native בגירסת אובונטו 20 ומעלה, ייתכן שיהיה עליך להתקשר לפקודה אחת אם ברצונך לגרום לזה לעבוד עם NVM, מנהל גרסאות הצומת.

ln -s $(which node) /usr/local/bin/node

שורה אחת זו עזרה לי לפתור את הבעיה. זה הוזכר בגיליון גיתוב.